The Polish Association in Christchurch has existed since the early 1950s. It was formally registered in New Zealand as an Incorporated Society on 3rd July 2001.

 

Stowarzyszenie Polaków w Christchurch istnieje od wczesnych lat 50-tych XX w.  3 lipca 2001 r. stowarzyszenie zostało formalnie zarejestrowane w nowozelandzkim rejesterze stowarzyszeń.

AT PRESENT

Executive 2019/2020 – Zarząd 2019/2020

 

Anna Gruczyńska         President and Newsletter editor  

Ela Sawicka                  Vice President and Polonus 

                                     Coordinator

Dorota Zabielski           Treasurer

Darek Rauhut                Secretary

Magda Pawłowski         Member

Monika Mather              Member

Erwin Polczak               Member

VISIT ALSO

Polish Association in Auckland


Polish Association in Wellington


Polish Embassy in Wellington

 

Polish Heritage of Otago & Southland

 

Polish History in New Zealand

 


 

© 2015 by Milena Hawryszczuk. Proudly created with Wix.com