The Polish Association in Christchurch has existed since the early 1950s. It was formally registered in New Zealand as an Incorporated Society on 3rd July 2001.

 

Stowarzyszenie Polaków w Christchurch istnieje od wczesnych lat 50-tych XX w.  3 lipca 2001 r. stowarzyszenie zostało formalnie zarejestrowane w nowozelandzkim rejesterze stowarzyszeń.

AT PRESENT

Executive 2019/2020 – Zarząd 2020/2021

 

Jacek Pawłowski         President

Darek Rauhut              Vice President

Dorota Zabielski          Treasurer

Anna Gruczyńska        Secretary and Newsletter editor  

Mariusz Talaśka           Member

Monika Mather             Member

Erwin Polczak              Member

VISIT ALSO

Polish Association in Auckland


Polish Association in Wellington


Polish Embassy in Wellington

 

Polish Heritage of Otago & Southland

 

Polish History in New Zealand

 


 

© 2015 by Milena Hawryszczuk. Proudly created with Wix.com