The Polish Association in Christchurch has existed since the early 1950s. It was formally registered in New Zealand as an Incorporated Society on 3rd July 2001.

 

Stowarzyszenie Polaków w Christchurch istnieje od wczesnych lat 50-tych XX w.  3 lipca 2001 r. stowarzyszenie zostało formalnie zarejestrowane w nowozelandzkim rejesterze stowarzyszeń.

AT PRESENT

VISIT ALSO

Polish Association in Auckland


Polish Association in Wellington


Polish Embassy in Wellington

 

Polish Heritage of Otago & Southland

 

Polish History in New Zealand

 


 

Executive 2020/2021 – Zarząd 2020/2021

 

Jacek Pawłowski          President

Darek Rauhut               Vice President

Dorota Zabielski           Treasurer

Monika Mather             Secretary

Mariusz Talaśka           Member

Erwin Polczak              Member