The Polish Association in Christchurch

has existed since the early 1950s.

It was formally registered in New Zealand as an Incorporated Society

on 3rd July 2001.

 

Stowarzyszenie Polaków w Christchurch istnieje

od wczesnych lat 50-tych XX w.  

3 lipca 2001 roku stowarzyszenie zostało formalnie zarejestrowane

w nowozelandzkim rejesterze stowarzyszeń.

 

Jacek Pawłowski - President.
Agnieszka Deneka – Vice-President, Newsletter editor, FB Administrator, Website Editor
Tomasz Prokop - Secretary, Contact with Polish Legacy in NZ Trust 'Between the Waters', FB Administrator
Dorota Zabielski - Treasurer.  
Monika Mather - Contact with Polish Playcentre, Website Editor.
Mariusz Talaśka - Contact with Seniors 
Erwin Polczak - Contact with Polish Playcentre & 'Polonus' Group;
Piotr Sawicki - Contact with 'Polonus'' Group, coordinator of cultural and historic events.

Visit Also

Polish Association in Auckland

 


Polish Association in Wellington

 


Polish Embassy in Wellington

 

Polish Heritage of Otago & Southland

 

Polish History in New Zealand

Executive/ Zarząd 2021/2022