top of page

The Polish Association in Christchurch

has existed since the early 1950s.

It was formally registered in New Zealand as an Incorporated Society

on 3rd July 2001.

 

Stowarzyszenie Polaków w Christchurch

istnieje od wczesnych lat 50-tych XX w. 

3 lipca 2001 roku

stowarzyszenie zostało formalnie zarejestrowane

w nowozelandzkim rejesterze stowarzyszeń.

Executive/ Zarząd 2022/2021

Agnes (Agnieszka) Deneka - President, website editor, FB Administrator, 'Polonus' Group

Jacek Pawłowski - Vice, Contact with Polish Playcentre

Ilona Pawłowska.

Tomasz Prokop - Treasurer, Contact with Polish Legacy in NZ Trust 'Between the Waters', FB Administrator, Contact with Seniors. 

Anna Burton- Secretary, FB Administrator, newsletter editor

bottom of page